Privacyverklaring

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde (persoons)gegevens bij ons achter. In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Bij Vereniging Circulair Friesland vinden we het belangrijk dat uw privacy te allen tijde gerespecteerd wordt en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Samen streven we ernaar om de privacy van websitebezoekers veilig te stellen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. De privacyverklaring kan gewijzigd worden door eventuele wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Gegevens onderneming
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Vereniging Circulair Friesland, gevestigd in Leeuwarden, Turfmarkt 11 en geregistreerd bij de KvK onder nummer 65447166. Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, kan dat via ons e-mailadres info@circulairfriesland.frl

Doel gegevensverzameling
Op onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. De persoonsgegevens die wij hiervoor verzamelen en verwerken, gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die hieronder worden beschreven:

Account aanmaken: We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens wanneer u zich wilt aanmelden op ons verbindingsplatform. Deze persoonsgegevens koppelen we vervolgens aan een persoonlijk account. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met, en een zorgvuldige keuze van het wachtwoord. De medewerkers van Vereniging Circulair Friesland hebben geen toegang tot u wachtwoord. Als u uw wachtwoord bent vergeten of u vermoedt dat deze in verkeerde handen terecht is gekomen, dan kunt u via de website een nieuw wachtwoord aanmaken. Via het aanmeldformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:

  • Voor- en achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en plaats
  • E-mailadres

Het versturen van nieuwsbrieven: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens om u te informeren via een maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast ontvangt u uitnodigingen voor door ons georganiseerde evenementen, zoals het Circulair Café. Bij elke nieuwsbrief vindt u onderaan de mogelijkheid om u af te melden en om uw persoonsgegevens aan te passen. Via het nieuwsbriefformulier worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: 

  • Naam
  • E-mailadres

Duur gegevensverzameling
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wel bewaren we uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.

Account aanmaken: We bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval voor de duur van uw account en voor zover nodig voor de uitvoering van het account. Daarna bewaren we uw persoonsgegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist. 

Nieuwsbrieven: Voor het versturen van nieuwsbrieven worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in onze e-mailmarketing tool. De opslag van deze gegevens is voor een onbepaalde tijd. U kunt u namelijk op elk moment uitschrijven via de afmeldlink onderstaan in de nieuwsbrieven. 

Ontvangers gegevensverzameling
De informatie die binnenkomt via het aanmeldformulier (voor het aanmaken van een account) wordt intern bij Vereniging Circulair Friesland gedeeld. Het gehele team van Vereniging Circulair Friesland hebben ieder een privacyverklaring ondertekend. Ook kiezen wij in sommige gevallen ervoor om werkzaamheden uit te besteden:

Nieuwsbrieven: Voor het verspreiden van nieuwsbrieven delen wij uw naam en e-mailadres met onze e-mailmarketing tool. Hiervoor is ook een verwerkersovereenkomst gesloten. Onze e-mailmarketing tool gebruikt deze gegevens om de nieuwsbrief te versturen en te zien wat ontvangers er mee doen. 

Internetbureau Speak: Bij het doorsturen van onze online formulieren maken we gebruik van de computersystemen van derden waaronder de servers van Internetbureau Speak in Heerenveen. Internetbureau Speak verwerkt deze persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden. 

Beveiliging van de gegevensverzameling
Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de formulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw internetbrowser. Dit beschermt uw persoonlijke privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt erop rekenen dat wij uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zullen verstrekken.

Gevolgen van het verstrekken van gegevensverzameling
Wanneer wij persoonsgegevens verstrekken, zorgen wij er natuurlijk voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat wij gehouden zijn bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zullen wij, uitsluitend in deze gevallen, de persoonsgegevens verstrekken.

Recht op inzage, rectificatie, indienen van klacht of wissen van de persoonsgegevens
U heeft ten allen tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@circulairfriesland.frl Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is. Vereniging Circulair Friesland wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig onze privacyverklaring en het kan daarom voorkomen dat de verklaring van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Als wij dit doen, zullen wij dit op onze website aankondigen. Echter raden wij daarom wel aan om onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent. Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Sanne Dijkstra
E-mail: info@circulairfriesland.frl
Telefoonnummer: 06 55 39 13 24

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juni 2019.