Inspiratiebijeenkomst: Samenwerking Melkveehouderij – Akkerbouw

Publicatiedatum: dinsdag 18 februari 2020

Living Lab en SPNA Agroresearch hebben onlangs 4 bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw. De animo voor de cursus was groot, en helaas konden er slechts 35 deelnemers deelnemen. Daarom wordt op 5 maart een 5de bijeenkomst georganiseerd. Op deze avond komt het volgende aan bod:

  1. De hoofdlijnen van de opgedane kennis komt terug
  2. Er is een informatiemarkt met ketenpartijen
  3. Je wordt in contact gebracht met andere boeren die openstaan voor samenwerking

 Bij deze avond sluit ook Circulair Friesland aan voor de benadering van een bredere doelgroep en het verspreiden van kennis over een nog grotere groep boeren.

Praktische info en aanmelden

Deze keer is er ruimte voor 80 aanwezigen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Living Lab Fryslân. De bijeenkomst vindt plaats op 5 maart, van 19.30 tot 22.00 uur, bij SPNA Kollumerwaard (Hooge Zuidwal 1, Munnekezijl).