Maaibestek Bermgras

De provincie Fryslân wil haar bermgras zo hoogwaardig mogelijk verwerken in het kader van een biobased en circulaire economie.


Hiervoor nodigen we lokale marktpartijen uit om gezamenlijk met ons na te denken over hoe we het bermgras langs provinciale wegen op een zo duurzaam mogelijke wijze kunnen maaien en verwerken.
Wat zijn de mogelijkheden? Welke innovaties zijn er? Hoe kunnen we het proces tussen aannemer, verwerker en opdrachtgever optimaliseren? Welke aanpassingen vraagt dat in het maaibestek, contracten etc.

De provincie Fryslân innoveert hierbij graag samen met lokale ondernemers en treed daarbij op als eerste klant.